Tréning rovnováhy

Pri chôdzi a státí sa telo neustále kolíše. Čím je odchýlka väčšia, tým je balans (rovnováha) horší. O čo rýchlejšie a presnejšie je informovaný rovnovážny systém o kolísaní tela, o to rýchlejšie a efektívnejšie dokáže rovnovážny systém minimalizovať kolísanie tela pohybmi svalov, a tým udržať správnu rovnováhu.

Rýchlosť s akou sa informácie v rovnovážnom systéme pohybujú , je veľmi vysoká. Najrýchlejší muži na svete dokážu 100 metrov zabehnúť za menej ako 10 sekúnd, tj ubehnú 10 metrov za jednu sekundu. Rovnovážny systém môže pri takej rýchlosti pohodlne pracovať a udržiavať balans v priebehu mnohých mikro pohybov. A v tom spočíva sila vložiek Medicovi. Hydraulické tlakové vlny vo vložkách sa formujú extrémne rýchlo, a tým umožňujú neustále rýchlejšie, jasnejšie a výraznejšie zlepšovanie rovnováhy a zároveň podporujú účinok na senzorické nervy v chodidle.

Problémy s rovnováhou

Ortopedické vložky Medicovi sú považované za technický nástroj, tak ako napríklad okuliare - účinkujú rovnako rýchlo. Ich význam spočíva v tom, že unikátna terapia vodnými vlnami poskytuje nepretržite informácie vestibulárnemu (rovnovážnemu) systému tela. Závisí od konkrétneho problému, v akom rozsahu je rovnovážny systém schopný využiť výhody lepšej informovanosti.

Roztrúsená skleróza (SM)

Účinok vložiek Medicovi na zlepšenie rovnováhy u pacientov s Roztrúsenou sklerózou (SM - Sclerosis Multiplex) závisí od miery poškodenia nervového systému, ale ak sú senzorické nervy chodidla aktívne s rovnovážnym systémom, môžu vložky Medicovi vplyv na rovnováhu zlepšiť.

Pacientom s ohraničeným zmyslom pre rovnováhu po mŕtvici (Cievna mozgová príhoda) urýchľujú vložky Medicovi rehabilitáciu.

Starším ľuďom s častejšími pádmi poskytujú vložky Medicovi viac sebaistoty.

Štúdie preukázali, že v mnohých prípadoch je možné nahradiť ortuť. vložkami Medicovi T40.

Bolesť

Problémy s rovnováhou sú bohužiaľ často spojené s bolesťami chodidiel, nôh a celého zvyšku pohybového aparátu. Najmä ortopedické vložky Medicovi T45 poskytujú okrem väčšej rovnováhy aj úľavu od bolesti v priehlavku, päte, bedrách a chrbte.

Terapia vlnami vody

Terapia vlnami vody je jedinečná ortopedická terapia, založená na konštantnom pohybe chodidiel, ktorý je vyvolaný vodnými vlnami vo vložkách Medicovi.

Dôvodom okamžitej úľavy od bolesti chodidla je rýchlosť, ktorou sa pohybujú hydraulické tlakové vlny vody v ortopedických vložkách Medicovi. Použitie vody vo vložkách Medicovi je v súvislosti s najnovšími vedecko-technickými poznatkami. Voda vo vložkách Medicovi vytvára kontinuálne sa meniace tlakové vlny, ktoré pôsobia na povrch chodidiel. A to v priebehu milisekúnd.

Ortopedické vložky MEDICOVI sa dajú porovnať s dioptrickými okuliarmi - obidvoje účinkujú rovnako rýchlo.