1. Zlepšite Váš švihStabilizujte Váš pat
    Zmiernite únavu chodidiel a nôh

Senzorické golfové vložky do topánok MEDICOVI G40 zlepšia Váš golf spôsobom, aký ste predtým nezažili.

Vyvinuté v spolupráci s profesionálnym trénerom PGA Clausom Valterom


Dynamická rovnováha počas švihu, ako ja statická rovnováha počas patovania sú veľmi dôležité pre to, ako uskutočníme švih a aký bude náš pat. Ako funguje systém rovnováhy a ktoré faktory prispievajú k zlepšeniu rovnováhy je pravdepodobne veľkou neznámou väčšine golfových hráčov.


Nový, revolučný systém, aplikovaný v golfových vložkách MEDICOVI G40, zvyšuje prísun informácií do systému rovnováhy, počas švihu a patovania.

Rovnováha

Všetci vidíme, ako sa malé deti učia chodiť. Na to aby sa deti naučili udržiavať rovnováhu, musia sa naučiť, ako koordinovať informáciu z nervového systému do celého chodidla. Pokusy, ktoré deti opakujú postupne zvýšia v detskom podvedomí informáciu o pohyboch. Napokon je informácia pre dieťa dostatočne veľká, aby chodilo a behalo bez premýšľania nad tým, ako udržať rovnováhu. Udržanie rovnováhy sa koniec koncov bezpečne uloží v podvedomí.

Tréning

Keď sme na ihrisku a skúšame nový švih, pokúšame sa koordinovať pohyb s rovnováhou. Počas opakovaných tréningov si dokáže naše podvedomie zapamätať zvyšujúci sa pohyb pri údere. Neskôr, keď chceme použiť nový požadovaný úder, budeme schopný sa sústrediť iba na súčasné podmienky hry, pretože úder je v našom podvedomí a automaticky je k dispozícii, keď ho vyžadujeme.

Golfové vložky do topánok MEDICOVI G40 – jasný návod k rovnovážnemu systému. 

Čím rozsiahlejšie informácie k rovnovážnemu systému dostaneme, tým lepšie bude pri pohybe usmernený systém rovnováhy a podvedomie. Meniaci sa hydraulický tlak v golfových vložkách do topánok MEDICOVI G40 poskytujú bleskovo rýchly účinok v chodidle. Umožňujú systému rovnováhy prijať zlepšenú, rýchlu a jasnú informáciu v našom pohybe.

Nervový systém v chodidle vzťahujúci sa ku rovnováhe

Nervový systém v chodidle vzťahujúci sa ku rovnováhe reaguje cez premeny tlaku. Ak nastane zmena tlaku voči nervovým bunkám, ihneď vznikne informácia prechádzajúca cez pohybový systém. Napríklad, v momente, ako položíme našu ruku na vrch stola, okamžite a celkom jasne cítime stôl. Ale ak necháme ruku chvíľu na stole, vnem prijatý zo stola sa značne zníži. Ak ruku pohneme o kúsok hore a dole, vnem, ktorý spätne prijmeme z vrchu stola, sa značne zvýši.

Toto je presne spôsob akým hydraulické golfové vložky do topánok MEDICOVI G40 fungujú a ovplyvňujú jednotlivé bunky v celom chodidle nohy. Skrz tento zmyslový vplyv nervových buniek v chodidle sa veľmi rýchlo a jasne prenesie informácia do rovnovážneho systému. To je príčina, prečo vložky do topánok zlepšujú dynamickú ako aj statickú rovnováhu pre všetkých hráčov golfu.

Pretrvávajúca informácia z golfovej vložky do topánok  MEDICOVI G40 do systému rovnováhy

Predtým než uskutočníme švih, alebo zaujmeme základný postoj, pokojne stojíme a sústredíme sa. Pretože nervový systém v chodidle bude reagovať iba na premeny tlaku, počas sústredeného státia dôjde k postupnému zníženiu informácií medzi chodidlom a systémom rovnováhy, keď používame obyčajné golfové vložky do topánok. Ak používame golfové vložky MEDICOVI G40, prebehne veľký stupeň výmeny informácií medzi nervovým systémom v chodidle a systémom rovnováhy počas státia, počas švihu, patovania aj počas základného postoja. Vložky MEDICOVI G40 zvyšujú dynamickú aj statickú rovnováhu.

Produkty

Golfové vložky do topánok

G40

G40

Ortopedické vložky MEDICOVI-G40 aktívne vylepšujú mozgové centrum stability. Vyvinuté špeciálne pre golfistov v spolupráci s profesionálnym trénerom Clausom Valterom.